A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312044. látogatója

Budapest

2011. október 28.,

péntek


 

127. szám


 

Ára: 2475 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
31949
227/2011. (X. 28.) Korm. rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
31956
228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról
31960
229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint aszakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
31964
37/2011. (X. 28.) BM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek abelügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról
31967
14/2011. (X. 28.) HM rendelet
A honvéd tisztjelölt jogállással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
31977
97/2011. (X. 28.) VM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
31982
98/2011. (X. 28.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
31983
74/2011. (X. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
31985
75/2011. (X. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
31987
76/2011. (X. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
31989
77/2011. (X. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
31993
78/2011. (X. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
31995
79/2011. (X. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
31996
80/2011. (X. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
31999
81/2011. (X. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
32001
82/2011. (X. 28.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
32002
79/2011. (X. 28.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009. február–2011. február) szóló beszámoló elfogadásáról
32004
80/2011. (X. 28.) OGY határozat
Az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
32004
81/2011. (X. 28.) OGY határozat
Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
32005
82/2011. (X. 28.) OGY határozat
Dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
32005
83/2011. (X. 28.) OGY határozat
Németh Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
32006
84/2011. (X. 28.) OGY határozat
Dr. Répássy Róbert országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
32006
85/2011. (X. 28.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
32006
239/2011. (X. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
32007
240/2011. (X. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
32007
241/2011. (X. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
32008
242/2011. (X. 28.) KE határozat
Rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
32008
243/2011. (X. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
32009
244/2011. (X. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
32009
245/2011. (X. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
32010
246/2011. (X. 28.) KE határozat
Hivatásos állományba történő visszavételről
32010
247/2011. (X. 28.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
32011
248/2011. (X. 28.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
32011
1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat
Az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról
32012
1358/2011. (X. 28.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm.határozat módosításáról
32017
90/2011. (X. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
32017

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.