A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311979. látogatója

Budapest

2011. október 19.,

szerda


 

121. szám


 

Ára: 8145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXXXIII. törvény
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
30470
215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
Az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról
30614
216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról
30621
217/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
30625
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagyakülönleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól
30627
15/2011. (X. 19.) MNB rendelet
A „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról
30665
16/2011. (X. 19.) MNB rendelet
A szélfelirattal ellátott „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról
30666
36/2011. (X. 19.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról
30668
53/2011. (X. 19.) NFM rendelet
Az egyetemes postai szolgáltatók és az engedélyes postai szolgáltatók számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására vonatkozó elveiről és részletes szabályairól
30669
54/2011. (X. 19.) NFM rendelet
A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről
30687
73/2011. (X. 19.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
30704
78/2011. (X. 19.) OGY határozat
A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról
30706
1347/2011. (X. 19.) Korm. határozat
A Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről (szociális célú városrehabilitáció)
30706
89/2011. (X. 19.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
30708

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.