A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311961. látogatója

Budapest

2011. február 11.,

péntek


 

12. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2011. (II. 11.) Korm. rendelet
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
3579
7/2011. (II. 11.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3580
8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet
Egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3580
3/2011. (II. 11.) KIM rendelet
A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól
3585
4/2011. (II. 11.) KIM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
3588
5/2011. (II. 11.) NGM rendelet
Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet, valamint az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet módosításáról
3589
7/2011. (II. 11.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
3591
28/2011. (II. 11.) KE határozat
Mérnök altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
3596
29/2011. (II. 11.) KE határozat
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
3596
1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat
A Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos kormányzati feladatokról
3597
1022/2011. (II. 11.) Korm. határozat
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti intézkedés finanszírozási kérdésének megoldásáról
3597
1023/2011. (II. 11.) Korm. határozat
A határon átnyúló fejlesztések jogi hátterének rendezésével kapcsolatos feladatokról
3598
1024/2011. (II. 11.) Korm. határozat
A magyarországi zsidó közösségi élet megújításával, a zsidó közösségek támogatásával, a zsidó szervezetekkel folytatott rendszeres egyeztetésekkel és az 1997. évi X. törvény végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról
3599
1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat
Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
3599
11/2011. (II. 11.) ME határozat
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás szövegének végleges megállapításáról
3605
12/2011. (II. 11.) ME határozat
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás szövegének végleges megállapításáról
3605
7/2011. (II. 11.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2010. évi CXXIX. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
3606

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.