A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311961. látogatója

Budapest

2011. október 14.,

péntek


 

119. szám


 

Ára: 7335 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXXX. törvény
Az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról
30153
2011. évi CXXXI. törvény
A bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól
30154
212/2011. (X. 14.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
30157
213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
30161
214/2011. (X. 14.) Korm. rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
30173
39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
30174
40/2011. (X. 14.) NGM rendelet
Egyes termékek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
30175
41/2011. (X. 14.) NGM rendelet
A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
30176
94/2011. (X. 14.) VM rendelet
Az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról
30191
95/2011. (X. 14.) VM rendelet
Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról
30191
2/2011. (X. 14.) BJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága büntető jogegységi határozata
30194
3/2011. (X. 14.) BJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága büntető jogegységi határozata
30197
73/2011. (X. 14.) OGY határozat
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. évi jelentésének elfogadásáról
30204
74/2011. (X. 14.) OGY határozat
A genetikailag módosított szervezetektől mentes Alpok–Adria kezdeményezéshez való csatlakozásról
30204
75/2011. (X. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
30205
76/2011. (X. 14.) OGY határozat
Az „Innovációs és fejlesztési eseti bizottság” létrehozásáról
30205
77/2011. (X. 14.) OGY határozat
A Nemzeti Energiastratégiáról
30206
1336/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A Kormányzati Személyzeti Stratégiáról
30360
1337/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A Pesti Vigadó nagyrekonstrukciójának részbeni folytatásához szükséges előirányzat-maradványok átcsoportosításról
30360
1338/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A Kormány és az ORÖ között kötött keretmegállapodásban foglalt számszerűsíthető célkitűzések elérése érdekében kidolgozott részletes intézkedési tervről
30361
1339/2011. (X. 14.) Korm. határozat
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működésének megkezdéséhez szükséges előirányzat-maradványok átcsoportosításról
30362
1340/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
30363
1341/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
30364
1342/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A „Beregi Komplex Árapasztási – Ártér-revitalizációs fejlesztés” című KEOP nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról
30365
1343/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A KEOP keretében megvalósuló „Komplex Tisza-tó projekt” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
30366
1344/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A KEOP keretében megvalósuló „Peremarton-gyártelep északi bányaterület kármentesítése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
30367
1345/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről
30367
1346/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról [M43 gyorsforgalmi út Makó–Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közti szakaszának kivitelezése]
30368
88/2011. (X. 14.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, a Bolgár Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között tanúvédelmi együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
30369

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.