A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312046. látogatója

Budapest

2011. szeptember 22.,

csütörtök


 

109. szám


 

Ára: 2745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
28587
193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet
Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról
28592
194/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról
28595
195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
28596
30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
A rendőrség szolgálati szabályzatáról
28610
31/2011. (IX. 22.) BM rendelet
A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításáról
28647
36/2011. (IX. 22.) NGM rendelet
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról és a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet hatályon kívül helyezéséről
28651
56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról
28655
223/2011. (IX. 22.) KE határozat
Soron kívüli ülnökválasztásról
28659
1322/2011. (IX. 22.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
28659
1323/2011. (IX. 22.) Korm. határozat
A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti negyedik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről
28660
1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat
A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról
28660
80/2011. (IX. 22.) ME határozat
Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) XIX. közgyűlésén való részvételről
28663
81/2011. (IX. 22.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
28663
24/2011. (IX. 22.) KüM határozat
Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2011. évi XLVIII. törvény 2–4. §-ainak hatálybalépéséről
28664

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.31.