A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312046. látogatója

Budapest

2011. szeptember 20.,

kedd


 

108. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXVII. törvény
A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
28475
2011. évi CXVIII. törvény
A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről
28495
2011. évi CXIX. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
28514
2011. évi CXX. törvény
Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
28519
191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet
A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
28530
55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet
A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről
28573
217/2011. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28575
218/2011. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28576
219/2011. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28577
220/2011. (IX. 20.) KE határozat
Nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatok létesítéséről
28577
221/2011. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28578
222/2011. (IX. 20.) KE határozat
Államtitkár felmentéséről
28579
1319/2011. (IX. 20.) Korm. határozat
A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság X. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
28579
1320/2011. (IX. 20.) Korm. határozat
Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról
28580
1321/2011. (IX. 20.) Korm. határozat
Az „Orosháza város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
28582
77/2011. (IX. 20.) ME határozat
A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar titkárának felmentéséről és új titkár kinevezéséről
28582
78/2011. (IX. 20.) ME határozat
Miniszterelnöki biztos kinevezéséről
28583
79/2011. (IX. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
28583
23/2011. (IX. 20.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről szóló 308/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
28583

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.