A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311981. látogatója

Budapest

2011. szeptember 14.,

szerda


 

106. szám


 

Ára: 4635 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet
A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről
28263
27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet
Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról
28269
28/2011. (IX. 14.) KIM rendelet
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet módosításáról
28291
35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről
28302
46/2011. (IX. 14.) NFM rendelet
Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
28318
47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet
A közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról
28320
62/2011. (IX. 14.) OGY határozat
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról
28386
63/2011. (IX. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
28386
64/2011. (IX. 14.) OGY határozat
Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
28387
65/2011. (IX. 14.) OGY határozat
Káli Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
28387
204/2011. (IX. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28388
205/2011. (IX. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28388
206/2011. (IX. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28389
207/2011. (IX. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28390
208/2011. (IX. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28390
209/2011. (IX. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28391
210/2011. (IX. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
28391
211/2011. (IX. 14.) KE határozat
Rektori megbízásról
28392
212/2011. (IX. 14.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
28392
213/2011. (IX. 14.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává kinevezésről
28395
214/2011. (IX. 14.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
28395
215/2011. (IX. 14.) KE határozat
Szolgálati nyugállományba helyezésről
28396
216/2011. (IX. 14.) KE határozat
Büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről
28396
1315/2011. (IX. 14.) Korm. határozat
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról
28397
72/2011. (IX. 14.) ME határozat
Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményben Részes Államok Konferenciájának ülésszakain való részvételről
28397
73/2011. (IX. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
28398
74/2011. (IX. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
28398
75/2011. (IX. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár áthelyezéséről
28398
22/2011. (IX. 14.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek kölcsönös tárolásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XXVII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
28399

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.