A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381621. látogatója

Budapest

2011. szeptember 2.,

péntek


 

102. szám


 

Ára: 1935 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
27760
180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
27763
181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
27770
182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
27771
183/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27773
87/2011. (IX. 2.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
27774
88/2011. (IX. 2.) VM rendelet
A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról
27783
1302/2011. (IX. 2.) Korm. határozat
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén Magyarország vonatkozásában tett, megfontolást igénylő 29 ajánlás elfogadásáról
27786
1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat
A Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervről
27788
1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat
A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról
27798
1305/2011. (IX. 2.) Korm. határozat
A lakásfenntartási támogatás 2011 szeptemberi bővítéséhez szükséges előirányzat átcsoportosításáról
27810
1306/2011. (IX. 2.) Korm. határozat
A magyar küldöttség részvételéről az ENSZ Közgyűlés 66. ülésszakán
27812
70/2011. (IX. 2.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27815

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.