A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381632. látogatója

Budapest

2011. január 31.,

hétfő


 

10. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2011. (I. 31.) NGM rendelet
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról
2868
4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről
3513
8/2011. (I. 31.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról
3519
9/2011. (I. 31.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyesbizottságok magyar titkárának felmentéséről és új titkárok, valamint a bizottságok tagjainak kinevezéséről
3536

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.