A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371019. látogatója

Budapest

2010. május 14.,

péntek


 

79. szám


 

Ára: 3770 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet
Egyes építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
17256
34/2010. (V. 14.) EüM rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
17270
35/2010. (V. 14.) EüM rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
17475
36/2010. (V. 14.) EüM rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
17482
14/2010. (V. 14.) HM rendelet
A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
17504
37/2010. (V. 14.) IRM rendelet
A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V.18.) IM rendelet módosításáról
17509
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
17510
24/2010. (V. 14.) OKM rendelet
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról
17527
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet
Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
17812

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.