A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382260. látogatója

Budapest

2010. május 12.,

szerda


 

76. szám


 

Ára: 3460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
66/2010. (V. 12.) FVM rendelet
A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről
16417
67/2010. (V. 12.) FVM rendelet
A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról
16433
68/2010. (V. 12.) FVM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
16435
29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet
A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről
16437
30/2010. (V. 12.) IRM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet módosításáról
16438
31/2010. (V. 12.) IRM rendelet
A Rendőrség hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról
16446
32/2010. (V. 12.) IRM rendelet
A Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet, valamint a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet módosításáról
16447
33/2010. (V. 12.) IRM-ÖM együttes rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendeletnek a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvénnyel összefüggő módosításáról
16449
34/2010. (V. 12.) IRM rendelet
Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról
16449
35/2010. (V. 12.) IRM rendelet
Egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvénnyel összefüggő módosításáról
16469
40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet
A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
16471
41/2010. (V. 12.) KHEM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
16475
16/2010. (V. 12.) ÖM rendelet
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról
16678
20/2010. (V. 12.) PM rendelet
Egyes vámjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról
16679
21/2010. (V. 12.) PM rendelet
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról
16696

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.