A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313228. látogatója

Budapest

2010. május 12.,

szerda


 

75. szám


 

Ára: 6250 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
170/2010. (V.12.) Korm. rendelet
A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről
16257
25/2010. (V.12.) EüM rendelet
Egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
16261
26/2010. (V.12.) EüM rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. töménynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (X11.27.) EüM rendelet módosításáról
16268
27/2010. (V.12.) EüM rendelet
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól szóló 17/2009. (V.14.) EüM rendelet módosításáról
16269
28/2010. (V.12.) EüM rendelet
A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
16269
29/2010. (V.12.) EüM rendelet
A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról
16272
64/2010. (V.12.) FVM rendelet
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
16278
65/2010. (V.12.) FVM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (X1.12.) FVM rendelet és a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet módosításáról
16308
11/2010. (V.12.) HM rendelet
Egyes HM rendeletek minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. tömény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
16385
12/2010. (V.12.) HM rendelet
A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseiről szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet, továbbá a hivatásos és szerződéses katonák más kereső foglalkozásáról szóló 28/2002. (IV. W.) HM rendelet módosításáról
16387
28/2010. (V.12.) IRM rendelet
A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról
16389
15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet
A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról
16401
1117/2010. (V. 12.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről
16409
1118/2010. (V. 12.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terveivel, valamint a NATO/EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról szóló 2084/2008. (VII. 8.) Korm. határozat módosításáról
16414

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.