A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311917. látogatója

Budapest

2010. április 27.,

kedd


 

62. szám


 

Ára: 6870 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek módosításáról
13531
46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet
Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről
13532
47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet
A globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről
13578
48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet és a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról
13590
49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról
13607
50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet
Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról
13614
16/2010. (IV. 27.) IRM rendelet
A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
13620
13/2010. (IV. 27.) PM rendelet
A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról
13691
14/2010. (IV. 27.) PM rendelet
A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról
13692
19/2010. (IV. 27.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről Rómában, 2009. október 22-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi CXXXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
13694
20/2010. (IV. 27.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
13694
348/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13695
349/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13696
350/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13696
351/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13697
352/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13698
353/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13698
354/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13699
355/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13700
356/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13701
357/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13702
358/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13703
359/2010. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13704

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.