A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382267. látogatója

Budapest

2010. április 23.,

péntek


 

60. szám


 

Ára: 5010 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
13401
135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a honvédelem terén folytatott együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
13405
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
A növényvédelmi tevékenységről
13414
44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról
13470
45/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2010. évi finanszírozásának szabályairól
13471
7/2010. (IV. 23.) HM rendelet
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (X11.31.) HM rendelet módosításáról
13480
8/2010. (IV. 23.) HM rendelet
A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V.10.) HM rendelet módosításáról
13482
35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelet
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról
13487
1/2010. (IV. 23.) KüM rendelet
A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (X1.15.) KüM rendelet módosításáról
13495
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet
A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
13497
77/2010. (IV. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
13503
78/2010. (IV. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
13503
79/2010. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről
13505
1098/2010. (IV. 23.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
13505
1099/2010. (IV. 23.) Korm. határozat
A központi költségvetési fejezetek 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről
13507
331/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13514
332/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13515
333/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13516
334/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13516
335/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13518
336/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13519
337/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13520
338/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13521
339/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13522
340/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13523
341/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13523
342/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13524
343/2010. (IV. 23.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
13525

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.