A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381555. látogatója

Budapest

2010. január 21.,

csütörtök


 

5. szám


 

Ára: 4080 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2010. (1.21.) Korm. rendelet
A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról
6069
3/2010.(1.21.) KHEM rendelet
A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet módosításáról
6074
8/2010. (1.21.) NFGM rendelet
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 1/2009. (1.20.) NFGM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 3/2009.(1.27.) NFGM rendelet módosításáról
6075
9/2010. (1.21.) NFGM rendelet
A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
6084
3/2010. (1.21.) PM rendelet
A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők Pénzügyi Szerrezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről
6096
2/2010. (1.21.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
6321
3/2010. (1.21.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
6323
4/2010. (1.21.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
6325
5/2010. (1.21.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
6327
6/2010. (1.21.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
6329
7/2010. (1.21.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
6331
5/2010. (1.21.) KE határozat
Hivatásos állományba való visszavételről és vezérőrnagyi előléptetésről
6333
1004/2010.(1.21.) Korm. határozat
A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021
6333
1005/2010.(1.21.) Korm. határozat
A Nemzeti Éghajlatváltozási Programról
6363
1006/2010. (I. 21.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6395
1007/2010. (I. 21.) Korm. határozat
A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról
6395

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.