A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311789. látogatója

Budapest

2010. március 31.,

szerda


 

47. szám


 

Ára: 3150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
12105
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
12106
93/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
12113
13/2010. (III. 31.) EüM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 48/2009. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról
12115
25/2010. (III. 31.) KHEM–PM együttes rendelet
A gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról szóló 13/2008. (III. 31.) GKM–PM együttes rendelet módosításáról
12365
26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet
A védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
12365
27/2010. (III. 31.) KHEM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról
12367
6/2010. (III. 31.) KvVM rendelet
A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről
12371
7/2010. (III. 31.) KvVM rendelet
Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról
12374
8/2010. (III. 31.) KvVM rendelet
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról
12376
10/2010. (III. 31.) PM rendelet
A Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról
12377
11/2010. (III. 31.) PM rendelet
Egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról
12379
8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes átmeneti intézkedésekről
12383
33/2010. (III. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
12387
34/2010. (III. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
12393
35/2010. (III. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
12399
36/2010. (III. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
12405
37/2010. (III. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
12407
38/2010. (III. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
12410
1076/2010. (III. 31.) Korm. határozat
Magyarország Módosított Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről
12413
1077/2010. (III. 31.) Korm. határozat
A Komplex telep-program 2010–2014 című pályázatról
12419
1078/2010. (III. 31.) Korm. határozat
A Vám- és Pénzügyőrségnél foglalkoztatottak létszámáról
12422
254/2010. (III. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12422
255/2010. (III. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12423
256/2010. (III. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12424
257/2010. (III. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12424
258/2010. (III. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12425
259/2010. (III. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12426
260/2010. (III. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12427
261/2010. (III. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12428
262/2010. (III. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
12429

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.