A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314372. látogatója

Budapest

2010. március 25.,

csütörtök


 

43. szám


 

Ára: 3460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
74/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
11787
75/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
11791
76/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról
11794
77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről
11796
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
Az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól
11798
79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól
11805
80/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a pénzügyi szolgáltatás közvetítésével összefüggő módosításáról
11806
81/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A független pénzügyi szolgáltatás közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről
11808
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről
11809
83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről
11813
84/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
11817
85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről
11821
1/2010. (III. 25.) ME rendelet
A Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet módosításáról
11823
8/2010. (III. 25.) IRM–PM együttes rendelet
A minősített adatok kezelése szabályozásának változása és a büntető anyagi jogi jogszabályok módosulása kapcsán szükséges az igazságügyi és rendészeti miniszter és a pénzügyminiszter együttes rendeleteinek módosításáról
11823
24/2010. (III. 25.) KHEM rendelet
A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról
11824
31/2010. (III. 25.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
11826
32/2010. (III. 25.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
11834
1073/2010. (III. 25.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
11867
1074/2010. (III. 25.) Korm. határozat
A trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
11867
1075/2010. (III. 25.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
11868

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.