A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313497. látogatója

Budapest

2010. március 23.,

kedd


 

41. szám


 

Ára: 980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2010. (III. 23.) EüM rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról
11754
5/2010. (III. 23.) KvVM rendelet
A Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
11758
9/2010. (III. 23.) PM rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
11759
7/2010. (III. 23.) SZMM rendelet
A regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet módosításáról
11769
2/2010. (III. 23.) KJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága közigazgatási jogegységi határozata
11770
25/2010. (III. 23.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
11774
26/2010. (III. 23.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet közötti székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
11774

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.