A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381640. látogatója

Budapest

2010. január 19.,

kedd


 

4. szám


 

Ára: 4080 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet
A köztisztviselők céljuttatásával összefüggő egyes átmeneti szabályairól
5962
2/2010. (I. 19.) IRM rendelet
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
5963
7/2010. (I. 19.) NFGM rendelet
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról
5963
4/2010. (I. 19.) OKM rendelet
A pedagógiai szakszolgálatokról
6005
1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet
A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
6046
1/2010. (I. 19.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
6060
3/2010. (I. 19.) KE határozat
Soron kívüli ülnökválasztásról
6062
4/2010. (I. 19.) KE határozat
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
6062
1002/2010. (I. 19.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
6063
1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat
Döntési moratórium elrendeléséről
6064
5/2010. (I. 19.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízásáról
6065

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.