A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313309. látogatója

Budapest

2010. március 18.,

csütörtök


 

39. szám


 

Ára: 3460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
59/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
11573
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
11575
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
11580
62/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról
11585
63/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
11590
64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
11596
65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
11604
66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
11619
67/2010. (III. 18.) Korm. rendelet
A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
11628
9/2010. (III. 18.) EüM rendelet
A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (X1.15.) NM rendelet módosításáról
11631
11/2010. (III. 18.) NFGM rendelet
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról
11637
8/2010. (III. 18.) PM rendelet
A fel nem használt közteherjegyek forgalomból történő kivonásával, értékének megtérítésével, valamint a közteherjegyek selejtezésével kapcsolatos eljárási és elszámolási szabályokról
11637
1066/2010. (III. 18.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1008/2008. (II. 23.) Korm. határozat egyes feltételeinek módosításáról
11639
1067/2010. (III. 18.) Korm. határozat
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
11639
1068/2010. (III. 18.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség irányításának és felsőszintű vezetésének rendjéről szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. határozat módosításáról
11640
1069/2010. (III. 18.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
11640
1070/2010. (III. 18.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhatalmazásáról közbeszerzési eljárása kiírására és intézkedési terv készítéséről
11642
20/2010. (III. 18.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a FAO között 2007. március 27-én aláírt, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodája, Közép- és Kelet-Európai Alregionális Irodája, valamint Közös Szolgáltató Központja létrehozásáról szóló megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
11644
21/2010. (III. 18.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Venezuelai Bolivári Köztársaság Kormánya közötti együttműködésről szóló Keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
11644
22/2010. (III. 18.) ME határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnökének és tagjainak megbízásáról
11645
23/2010. (III. 18.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke megbízásáról
11645
24/2010. (III. 18.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
11646
171/2010. (III. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11646
172/2010. (III. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11647
173/2010. (III. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11648
174/2010. (III. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11649
175/2010. (III. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11650
176/2010. (III. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11651
177/2010. (III. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11652
178/2010. (III. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11653
179/2010. (III. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
11654

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.