A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382245. látogatója

Budapest

2010. március 9.,

kedd


 

33. szám


 

Ára: 3150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi XXX. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről
10020
2010. évi XXXI. Törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 71. ülésszakán elfogadott, a munkaügyi statisztikáról szóló 160. számú egyezmény kihirdetéséről
10030
2010. évi XXXII. törvény
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 81. ülésszakán elfogadott, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 175. számú egyezmény kihirdetéséről
10039
50/2010. (III. 9.) Korm. rendelet
A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság általa központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
10047
51/2010. (III. 9.) Korm. rendelet
A Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az Állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítások és viszontbiztosítások pénzügyi válság miatti átmeneti kiszélesítésének feltételeiről
10053
5/2010. (III. 9.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
10056
5/2010. (III. 9.) IRM rendelet
Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
10061
9/2010. (III. 9.) OKM rendelet
A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól
10067
5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
10075
16/2010. (III. 9.) KE határozat
Rendőr dandártábornoki kinevezésről
10096
17/2010. (III. 9.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10096
18/2010. (III. 9.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10097
19/2010. (III. 9.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10097

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.