A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312998. látogatója

Budapest

2010. március 5.,

péntek


 

32. szám


 

Ára: 5320 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi XIX. törvény
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
9881
2010. évi XX. törvény
Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
9902
2010. évi XXI. törvény
Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Kirányság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről
9910
2010. évi XXII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Budapesten, 2010. február 4. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
9919
2010. évi XXIII. törvény
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
9966
2010. évi XXIV. törvény
A 2010. évi általános mezőgazdasági összeírásról
9967
2010. évi XXV. törvény
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
9969
2010. évi XXVI. törvény
A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről
9969
2010. évi XXVII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
9974
2010. évi XXVIII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a Moldovai Köztársaságban működő nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
9975
2010. évi XXIX. törvény
A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
9978
49/2010. (III. 5.) Korm. rendelet
Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításáról
9995
15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet
A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról
9996
27/2010. (III. 5.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
10001
1054/2010. (III. 5.) Korm. határozat
Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram meghirdetéséről
10006
1055/2010. (III. 5.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
10006
1056/2010. (III. 5.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
10010
1057/2010. (III. 5.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
10011
1058/2010. (III. 5.) Korm. határozat
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés I. fázisának magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és feladatokról
10013
1059/2010. (III. 5.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról
10014
1060/2010. (III. 5.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség fejezet, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról
10015
19/2010. (III. 5.) ME határozat
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt megvalósításához kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásában közreműködő miniszterelnöki megbízott kinevezéséről
10016

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.