A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312981. látogatója

Budapest

2010. március 2.,

kedd


 

30. szám


 

Ára: 5010 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi XV. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról
9606
2010. évi XVI. törvény
Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról
9704
2010. évi XVII. törvény
A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról
9706
2010. évi XVIII. törvény
A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
9710
7/2010. (III. 2.) EüM rendelet
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól szóló 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról
9716
3/2010. (III. 2.) HM rendelet
A XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi felhasználásának rendjéről
9716
10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet
Egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9719
8/2010. (III. 2.) OKM rendelet
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet módosításáról
9728
1052/2010. (III. 2.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról és a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. tőkehelyzetének rendezéséről
9733
1053/2010. (III. 2.) Korm. határozat
Az Uniós fejlesztések fejezet 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról
9734

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.