A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312301. látogatója

Budapest

2010. február 26.,

péntek


 

27. szám


 

Ára: 4390 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
9419
36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról
9451
37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
A területi monitoring rendszerről
9469
38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet és más szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
9473
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
9476
40/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
A közigazgatási felsővezetői képzésről
9478
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
9482
42/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet, valamint a 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
9491
9/2010. (II. 26.) KHEM rendelet
A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet, valamint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosításáról
9496
4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet
Egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9498
1/2010. (II. 26.) BJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága büntető jogegységi határozata
9513
19/2010. (II. 26.) OGY határozat
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról
9518
20/2010. (II. 26.) OGY határozat
A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról
9519
21/2010. (II. 26.) OGY határozat
A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
9519
1043/2010. (II. 26.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9527
1044/2010. (II. 26.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vallon Kormány, valamint a Belgiumi Francia Közösség közötti együttműködési megállapodás jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9527
1045/2010. (II. 26.) Korm. határozat
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2010. évi egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatás (top up) forrásáról
9528
1046/2010. (II. 26.) Korm. határozat
Egyes határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
9528
1047/2010. (II. 26.) Korm. határozat
Költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
9529
1048/2010. (II. 26.) Korm. határozat
A Nemzeti Digitális Közmű projekt megvalósításáról
9530
17/2010. (II. 26.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet közötti székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
9531

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.