A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313013. látogatója

Budapest

2010. február 23.,

kedd


 

24. szám


 

Ára: 2840 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
32/2010. (II. 23.) Korm. rendelet
Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezmény Mellékletének kihirdetéséről
9270
33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet
A Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
9311
14/2010. (II. 23.) FVM rendelet
A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről
9327
4/2010. (II. 23.) IRM rendelet
A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9335
14/2010. (II. 23.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
9341
15/2010. (II. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
9341
1040/2010. (II. 23.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9342
1041/2010. (II. 22.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról
9343
1042/2010. (II. 23.) Korm. határozat
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról
9343
16/2010. (II. 23.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9344

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.03.