A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2010. február 18.,

csütörtök


 

21. szám


 

Ára: 2840 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2010. (II. 18.) KHEM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
9195
6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
9196
7/2010. (II. 18.) ÖM rendelet
Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos miniszteri rendeletek, valamint a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról
9222
3/2010. (II. 18.) SZMM rendelet
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról
9226
17/2010. (II. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
9233
18/2010. (II. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
9235
19/2010. (II. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
9239
20/2010. (II. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
9242
1/2010. (II. 18.) KJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
9245
1/2010. (II. 18.) OGY határozat
Az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
9248
2/2010. (II. 18.) OGY határozat
A nem magyar állampolgár természetes személyek, illetve a jogi személyek általi, mezőgazdasági földterület megszerzésére vonatkozó tilalom meghosszabbításának szükségességéről
9248
3/2010. (II. 18.) OGY határozat
Az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról
9249
4/2010. (II. 18.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
9250
5/2010. (II. 18.) OGY határozat
Dr. Dávid Ibolya országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9250
6/2010. (II. 18.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9251
7/2010. (II. 18.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9251
8/2010. (II. 18.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9251
9/2010. (II. 18.) OGY határozat
Dr. Molnár Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9252
10/2010. (II. 18.) OGY határozat
Dr. Szabó Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9252
11/2010. (II. 18.) OGY határozat
Dr. Szabó Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9252
12/2010. (II. 18.) OGY határozat
Dr. Szabó Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9253
13/2010. (II. 18.) OGY határozat
Dr. Szabó Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9253
14/2010. (II. 18.) OGY határozat
Dr. Szabó Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9253
15/2010. (II. 18.) OGY határozat
Dr. Szabó Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9254
16/2010. (II. 18.) OGY határozat
Dr. Ujhelyi István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
9254
1038/2010. (II. 18.) Korm. határozat
Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007–2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat módosításáról
9254
14/2010. (II. 18.) ME határozat
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
9256
15/2010. (II. 18.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9256
109/2010. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9257
110/2010. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9258
111/2010. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9259
112/2010. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9260
113/2010. (II. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9261

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.