A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312983. látogatója

Budapest

2010. december 30.,

csütörtök


 

201. szám


 

Ára: 8110 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CLXXIII. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
31723
2010. évi CLXXIV. törvény
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
31759
2010. évi CLXXV. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
31762
2010. évi CLXXVI. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
31764
2010. évi CLXXVII. törvény
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
31764
2010. évi CLXXVIII. törvény
A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról
31768
2010. évi CLXXIX. törvény
Az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról
31769
2010. évi CLXXX. törvény
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról
31771
2010. évi CLXXXI. törvény
Az egyes energetikai témájú törvények, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
31791
2010. évi CLXXXII. törvény
A Bethlen Gábor Alapról
31797
2010. évi CLXXXIII. törvény
Egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról
31804
363/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
31843
364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról
31849
365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
31852
366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
31866
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról
31874
368/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
31884
17/2010. (XII. 30.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekről, illetményről és illetmény jellegű juttatásokról
31886
18/2010. (XII. 30.) NGM rendelet
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
31895
29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról
31903
30/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
31920
31/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról
31925
34/2010. (XII. 30.) NFM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendeletnek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
31928

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.