A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314373. látogatója

Budapest

2010. december 28.,

kedd


 

199. szám


 

Ára: 7800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
339/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról
30845
340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról
30846
341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal név- és feladatkörének változásával érintett egyéb kormányrendeletek módosításáról
30849
342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
30854
343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról
30860
344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről
30872
345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
A pénz- és tőkepiaci szervezetek, az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról
30875
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
A kormányzati célú hálózatokról
30884
347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről
30898
348/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
30906
349/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
30916
350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
30942
13/2010. (XII. 28.) BM rendelet
Az egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
30978
22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet
A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról
30980
23/2010. (XII. 28.) KIM rendelet
A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról
30984
24/2010. (XII. 28.) KIM rendelet
A szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól
30985
25/2010. (XII. 28.) KIM rendelet
A szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek felügyeleti díjára vonatkozó részletes szabályokról
30987
26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet
Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól
30989
27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet
Egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
30990
14/2010. (XII. 28.) NGM rendelet
A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról
30994
15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet
A közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, továbbá a külföldi illetőségű adományozót és a tőle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjét terhelő igazolási kötelezettségekről, valamint az általános forgalmi adó-visszatéríttetési kérelmek kötelező adattartalmáról és az utólagos általános forgalmi adóvisszatérítés egyes eljárási szabályairól
30995
16/2010 (XII. 28.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülő kényszerítő eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról
30999
20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
31008
33/2010. (XII. 28.) NFM rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
31042
754/2010. (XII. 28.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
31043

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.