A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311898. látogatója

Budapest

2010. december 27.,

hétfő


 

198. szám


 

Ára: 12140 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről
30532
315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról
30536
316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
30542
317/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
30543
318/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
30557
319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az egészségbiztosítási szervekről
30558
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
30563
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
30595
322/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervekről
30598
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
30602
324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról
30627
325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
30637
326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
30641
327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról
30652
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről
30666
329/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi, építésfelügyeleti és állami főépítészi szervezetet érintő rendelkezések módosításáról
30749
330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Államigazgatási Központról
30753
331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól
30755
332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
30764
333/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
30776
334/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
30777
335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
Egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről
30780
336/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról
30786
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
30788
338/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről
30789
19/2010. (XII. 27.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
30790
13/2010. (XII. 27.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának egyes szabályairól
30792
131/2010. (XII. 27.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
30817
132/2010. (XII. 27.) OGY határozat
A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról
30818
1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról
30818
1310/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program folytatásáról
30819
1311/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
A 2011. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
30820
1312/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
A Schengen Alap programzáráshoz kapcsolódó európai bizottsági Zárójelentésről, a visszafizetés teljesítéséről és a vita jogi úton történő rendezéséről
30828
1313/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közötti Megállapodásról
30829
1314/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
Az Elektronikus közigazgatás operatív program és az Államreform operatív program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról (kiemelt projektek nevesítéséről, pályázati konstrukciók törléséről)
30829
1315/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
A szegregált lakókörnyezetben mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci modellprogramjának koncepciójáról és a kapcsolódó intézkedésekről
30830
1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről
30831
1317/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
Az általános tartalékból történő átcsoportosításról
30836
1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról, valamint az egyéb év végi intézkedésekről
30837

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.