A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2010. december 21.,

kedd


 

194. szám


 

Ára: 3770 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CLIV. törvény
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról
27484
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról
27493
289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
27511
290/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet
Egyes migrációs tárgyú kormányrendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi XXXV. törvénnyel összefüggő módosításáról
27533
21/2010. (XII. 21.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnökének az MNB rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
27563
19/2010. (XII. 21.) KIM rendelet
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról
27564
1296/2010. (XII. 21.) Korm. határozat
Az euró gyakorlati bevezetésével kapcsolatos felkészülés megkezdéséről és szervezeti kereteiről szóló 1071/2007. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
27569
1297/2010. (XII. 21.) Korm. határozat
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program ösztöndíjas helyeinek minisztériumok közötti elosztásáról
27570
1298/2010. (XII. 21.) Korm. határozat
Az ÚMFT GOP és ROP forrásokból megvalósuló kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó akcióterv módosításokról, valamint a TÁMOP és TIOP 2007–2008. évi és 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról
27570

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.