A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313243. látogatója

Budapest

2010. december 14.,

kedd


 

189. szám


 

Ára: 980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
14/2010. (XII. 14.) KIM rendelet
A külföldi magyar intézetekről
27084
15/2010. (XII. 14.) KIM rendelet
A Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról
27085
7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet
A 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
27087
8/2010. (XII. 14.) NGM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
27088
9/2010. (XII.14.) NGM rendelet
A textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet módosításáról
27088
37/2010. (XII. 14.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet alapján nyújtott kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről
27098
38/2010. (XII. 14.) VM rendelet
Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról
27100
39/2010. (XII. 14.) VM rendelet
Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról
27101
123/2010. (XII. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
27104
110/2010. (XII. 14.) ME határozat
A 41/2010. (VI. 7.) ME határozat módosításáról
27105

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.