A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311830. látogatója

Budapest

2010. december 3.,

péntek


 

183. szám


 

Ára: 3150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CXXXIV. törvény
A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
26167
267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
26173
268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről
26188
269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról
26190
5/2010. (XII. 3.) BM rendelet
A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról
26194
17/2010. (XII. 3.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról
26196
4/2010. (XII. 3.) KüM rendelet
A Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet módosításáról
26197
18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet
Egyes földgázár-szabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
26201
19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről
26231
1264/2010. (XII. 3.) Korm. határozat
Az egyházi egészségügyi közfeladat-ellátás finanszírozásának 2010. évi pótlólagos biztosításáról
26234
1265/2010. (XII. 3.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot létrehozó Megállapodás részes államává váláshoz szükséges bejelentésről
26235
1266/2010. (XII. 3.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok 2007. és 2009. évi járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggő egyes többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázataival összefüggő többletkapacitási kérelmek előzetes befogadásáról szóló 1019/2008. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
26236
1267/2010. (XII. 3.) Korm. határozat
A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatás kifizetéséhez szükséges előirányzat-módosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím Rendkívüli kiadások felhasználási céljának megváltoztatásáról
26239
1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat
A 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről
26240
1269/2010. (XII. 3.) Korm. határozat
A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
26241
49/2010. (XII. 3.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai területen történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 22/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
26242

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.