A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311790. látogatója

Budapest

2010. november 26.,

péntek


 

180. szám


 

Ára: 360 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CXXVII. törvény
A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról
26018
1259/2010. (XI. 26.) Korm. határozat
A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, továbbá a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény szerinti központi hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről
26023
45/2010. (XI. 26.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 250/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
26023
46/2010. (XI. 26.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar- elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XCI. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
26024
47/2010. (XI. 26.) KüM határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 1. ülésszakán elfogadott, a nőknek a szülés előtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 1919. évi 3. számú Egyezménynek a 2009. évi XCII. törvényben adott felhatalmazás alapján való felmondásának hatálybalépéséről
26024
48/2010. (XI. 26.) KüM határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezménynek a 2009. évi XCIII. törvényben adott felhatalmazás alapján való felmondásának hatálybalépéséről
26025

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.29.