A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312301. látogatója

Budapest

2010. november 18.,

csütörtök


 

176. szám


 

Ára: 2220 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CXV. törvény
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról
25166
2010. évi CXVI. törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
25178
2010. évi CXVII. törvény
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
25181
2010. évi CXVIII. törvény
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
25187
16/2010. (XI. 18.) NFM–NGM együttes rendelet
A 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
25192
30/2010. (XI. 18.) VM rendelet
A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének, és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról
25195
31/2010. (XI. 18.) VM rendelet
Az egyes állatvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
25196
190/2010. (XI. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
25201
191/2010. (XI. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
25202
192/2010. (XI. 18.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
25204
113/2010. (XI. 18.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
25220
114/2010. (XI. 18.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
25220
1247/2010. (XI. 18.) Korm. határozat
Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről
25221

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.