A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313011. látogatója

Budapest

2010. november 16.,

kedd


 

174. szám


 

Ára: 670 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi CXIII. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
25109
2010. évi CXIV. törvény
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
25111
259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet
Egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról
25112
260/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet
A Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
25113
1234/2010. (XI. 16.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság és a Tanács (Ecofin) részére benyújtandó, a túlzott hiány megszüntetésére vonatkozó tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló 2010. II. félévi jelentésről
25114
1235/2010. (XI. 16.) Korm. határozat
Az EU-elnökségi feladatok ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozat módosításáról
25114
1236/2010. (XI. 16.) Korm. határozat
Az elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
25115
1237/2010. (XI. 16.) Korm. határozat
A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
25116
1238/2010. (XI. 16.) Korm. határozat
Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramról
25117
1239/2010. (XI. 16.) Korm. határozat
A 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról szóló 1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozat 7. pontjának végrehajtásáról és a KEOP árvízvédelmi fejlesztési projektek finanszírozásának biztosításáról
25118
1240/2010. (XI. 16.) Korm. határozat
A Külügyminisztérium fejezeti kezelésű Állami Protokoll alcím részére pótelőirányzat biztosításáról a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére
25118
1241/2010. (XI. 16.) Korm. határozat
Az integrált ügyfélszolgálatok felállítása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról
25120
102/2010. (XI. 16.) ME határozat
A Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
25122
103/2010. (XI. 16.) ME határozat
A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv Részes Felei Találkozóin való részvételről
25122
104/2010. (XI. 16.) ME határozat
Az Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökének kinevezéséről
25123

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.