A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313167. látogatója

Budapest

2010. február 11.,

csütörtök


 

16. szám


 

Ára: 1600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
22/2010. (11.11.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai területen történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
9001
23/2010. (11.11.) Korm. rendelet
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
9012
24/2010. (11.11.) Korm. rendelet
Az Európai Unió soros magyar elnökségben közvetlenül résztvevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi elismeréséről szóló 374/2007. (X11.23.) Korm. rendelet módosításáról
9015
1/2010. (11.11.) MeHVM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 1/2009.0.30.) MeHVM rendelet módosításáról
9016
3/2010. (11.11.) KvVM rendelet
A Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1991. (X11.24.) KTM rendelet módosításáról
9019
7/2010. (11.11.) OKM rendelet
A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VII1.27.) OM rendelet módosításáról
9022
15/2010. (11.11.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
9031
16/2010. (11.11.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
9032
91/2010. (11.11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9034
92/2010. (11.11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9035
93/2010. (11.11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9036
94/2010. (11.11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9037
95/2010. (11.11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9038
96/2010. (II. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9039
97/2010. (II. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9040
98/2010. (II. 11.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9041

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.