A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313011. látogatója

Budapest

2010. október 5.,

kedd


 

154. szám


 

Ára: 980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
243/2010. (X. 5.) Korm. rendelet
A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
23280
244/2010. (X. 5.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet, valamint a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
23284
15/2010. (X. 5.) HM rendelet
A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet és a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról
23286
13/2010. (X. 5.) NFM rendelet
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
23287
235/2010. (X. 5.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjainak kinevezéséről
23298
1201/2010. (X. 5.) Korm. határozat
A 2010. május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetekhez kapcsolódó 1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozat végrehajtásáról és a keletkezett károk forrásigényéről, valamint a katasztrófavédelmi kérdésekhez kapcsolódó 1111/2010. (V. 6.) Korm. határozat módosításáról
23298
1202/2010. (X. 5.) Korm. határozat
A MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. tőkerendezése céljából történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
23301
1203/2010. (X. 5.) Korm. határozat
A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról
23302
1204/2010. (X. 5.) Korm. határozat
A labdarúgás sportág utánpótlás-nevelési programjával összefüggő állami szerepvállalásról
23303
1205/2010. (X. 5.) Korm. határozat
Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről
23304
91/2010. (X. 5.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Bahreini Királyság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
23305

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.