A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312301. látogatója

Budapest

2010. szeptember 17.,

péntek


 

147. szám


 

Ára: 360 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2010. (IX. 17.) NEFMI rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX.2.) FMM rendelet módosításáról
23004
16/2010. (IX. 17.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból aborászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről
23005
228/2010. (IX. 17.) KE határozat
A Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okiratának módosításáról –egységes szerkezetben –
23010
229/2010. (IX. 17.) KE határozat
A Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Hivatala vezetőjének kinevezéséről
23011
230/2010. (IX. 17.) KE határozat
A Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetőjének kinevezéséről
23012
231/2010. (IX. 17.) KE határozat
A Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatala vezetőjének kinevezéséről
23012
232/2010. (IX. 17.) KE határozat
A Köztársasági Elnöki Hivatal Külügyi Hivatala vezetőjének kinevezéséről
23012
1197/2010. (IX. 17.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma új tagjainak megbízásáról és azalapító okirat módosításáról
23013
1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2009.évi működéséről készített beszámolójáról
23013

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.