A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312300. látogatója

Budapest

2010. szeptember 6.,

hétfő


 

141. szám


 

Ára: 360 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2010. (IX. 6.) MNB rendelet
A kötelező tartalékráta mértékéről
22788
6/2010. (IX. 6.) OVB állásfoglalás
A települési kisebbségi önkormányzati választás szavazólapjának adattartalmáról
22789
7/2010. (IX. 6.) OVB állásfoglalás
Az ajánlószelvények postai úton történő gyűjtéséről
22790
1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat
A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről
22791
1185/2010. (IX. 6.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
22792
82/2010. (IX. 6.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22793
40/2010. (IX. 6.) KüM határozat
A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 2009. évi VI. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről
22794
597/2010. (IX. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
22794
598/2010. (IX. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
22795
599/2010. (IX. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
22796

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.