A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311895. látogatója

Budapest

2010. augusztus 18.,

szerda


 

134. szám


 

Ára: 2220 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A vizek védelmével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
22600
231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről
22606
11/2010. (VIII. 18.) MNB rendelet
A „Szent István intelmei” 500 000 forintos címletű emlékérme kibocsátásáról
22610
12/2010. (VIII. 18.) MNB rendelet
A „Szent István intelmei” 50 000 forintos címletű emlékérme kibocsátásáról
22611
1/2010. (VIII. 18.) BM rendelet
Az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM–BM együttes rendelet módosításáról
22613
8/2010. (VIII. 18.) KIM rendelet
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet módosításáról
22616
5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól
22626
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet
A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
22636
1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról
22645
1170/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat
Határátlépéssel járó csapatmozgás engedélyezéséről
22653
1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat
Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról
22653
1172/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az Országleltár elkészítésével kapcsolatos időszerű intézkedésekről
22654
1173/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma új elnökének megbízásáról és az alapító okirat módosításáról
22655
1174/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat
A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye beszerzésének pénzügyi fedezetével összefüggő feladatokról
22656
71/2010. (VIII. 18.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
22656

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.