A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312985. látogatója

Budapest

2010. július 30.,

péntek


 

125. szám


 

Ára: 1290 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
220/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól éshatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
22217
221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról
22218
222/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet módosításáról
22219
223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010.évi LXXV.törvény végrehajtásáról
22219
3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet
Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésérevonatkozó eljárási szabályokról
22221
2/2010. (VII. 30.) NEFMI rendelet
A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI.26.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (V.12.) EüM rendelet hatálybalépéséről
22223
6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet
A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról
22223
7/2010. (VII. 30.) NFM rendelet
A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII.29.) GKM rendelet módosításáról
22234
8/2010. (VII. 30.) VM rendelet
Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007.(VI.8.)FVMrendelet módosításáról
22237
1/2010. (VII.30.) PJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága polgári jogegységi határozata
22239
208/2010. (VII. 30.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésének hozzájárulásáról
22243
209/2010. (VII. 30.) KE határozat
Mérnök vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről
22243
210/2010. (VII. 30.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről
22244
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről
22244
1160/2010. (VII. 30.) Korm. határozat
A kis- és középvállalkozások részére juttatandó európai uniós források növeléséről
22247
1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozat
A 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX.Uniósfejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról
22248
65/2010. (VII. 30.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és aHorvát Köztársaság Kormánya között azenergiaellátás biztonságának növelése érdekében történő szénhidrogénipari együttműködésről, aközösállamhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról, valamintaközösállamhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások kitermeléséről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
22250

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.02.