A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314372. látogatója

Budapest

2010. július 23.,

péntek


 

123. szám


 

Ára: 980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010.évi LXXVIII.törvény
A 2007. április 25-én és 30-án aláírt, azegyrészről azAmerikai Egyesült Államok, másrészről azEurópai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
22170
218/2010. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009.évi CLII.törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 88/2010. (III.26.) Korm. rendelet módosításáról
22184
7/2010. (VII. 23.) VM rendelet
A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII.6.) FVM rendelet módosításáról
22185
60/2010. (VII. 23.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V.14.) OGY határozat módosításáról
22191
63/2010. (VII. 23.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és aHorvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
22191
1/2010. (VII. 23.) NGM határozat
Az Európai Bizottság határozata időpontjának megállapításáról
22192

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.09.