A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8313290. látogatója

Budapest

2010. július 21.,

szerda


 

121. szám


 

Ára: 1290 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi LXXVI. törvény
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
22122
2010. évi LXXVII. törvény
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
22123
6/2010. (VII. 21.) KIM rendelet
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosításáról
22124
7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
22127
59/2010. (VII. 21.) OGY határozat
Az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 50/2010. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról
22153
1154/2010. (VII. 21.) Korm. határozat
Az Európai Unió Tanácsa 2011. első félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
22153
60/2010. (VII. 21.) ME határozat
Az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (Cotonou-i Megállapodás) második módosított szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22154

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.05.