A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8312300. látogatója

Budapest

2010. július 9.,

péntek


 

117. szám


 

Ára: 980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi LXIX. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
21882
2010. évi LXX. törvény
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
21882
2010. évi LXXI. törvény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
21883
214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról
21885
215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet
Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról
21893
216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet
A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
21896
1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat
Az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
21899
1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat
Az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatokról
21900
1151/2010. (VII. 9.) Korm. határozat
A magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
21900
1152/2010. (VII. 9.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
21901
59/2010. (VII. 9.) ME határozat
A Magyar–Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről, valamint új elnökének kinevezéséről
21903
29/2010. (VII. 9.) KüM határozat
Az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről szóló 2008. évi XCVIII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
21903

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.01.