A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8311880. látogatója

Budapest

2010. július 5.,

hétfő


 

113. szám


 

Ára: 980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
 
Az Alkotmány 2010. július 5-i módosítása
21770
2010. évi LXV. törvény
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
21771
2010. évi LXVI. törvény
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
21771
2010. évi LXVII. törvény
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról
21776
3/2010. (VII. 5.) VM rendelet
Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről
21778
4/2010. (VII. 5.) VM rendelet
A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
21781
1142/2010. (VII. 5.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
21787
1143/2010. (VII. 5.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
21788

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.05.30.