A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314602. látogatója

Budapest

2010. június 28.,

hétfő


 

108. szám


 

Ára: 1600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi LVII. törvény
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról
21537
2010. évi LVIII. törvény
A kormánytisztviselők jogállásáról
21542
2010. évi LIX. törvény
Az egyes elektronikus eljárások módosításáról
21566
201/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.3l.) Korm. rendelet módosításáról
21568
202/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
21569
203/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
21570
3/2010. (VI. 28.) KIM rendelet
Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
21572
1/2010. (VI. 28.) NGM rendelet
A vám- és pénzügyőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 15/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról
21572
193/2010. (VI. 28.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
21574
194/2010. (VI. 28.) KE határozat
Nyugállományú rendőr altábornagy hivatásos állományba visszavételéről
21574
1134/2010. (V1.28.) Korm. határozat
Az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
21575
1135/2010. (VI. 28.) Korm. határozat
A 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
21575
25/2010. (VI. 28.) KüM határozat
Az egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 4. és 5. §-ainak hatálybalépéséről
21576
26/2010. (VI. 28.) KüM határozat
A Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005.június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 33/2010. (II. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
21576

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.