A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. július 10.,

péntek


 

96. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi LXXX. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
24377
144/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
24386
145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal tevékenységét érintő egyes jogszabályok módosításáról
24389
81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet
A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
24407
11/2009. (VII. 10.) HM rendelet
A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól
24413
35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
24425
14/2009. (VII. 10.) PM rendelet
A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról
24714
2/2009. (VII. 10.) TM rendelet
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről
24716
72/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24717
73/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24726
74/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24733
75/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24743
76/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24747
77/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24753
78/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24758
79/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24763
80/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24765
81/2009. (VII. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
24766
1108/2009. (VII. 10.) Korm.határozat
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
24770
1109/2009. (VII. 10.) Korm.határozat
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
24772
43/2009. (VII. 10.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
24772
44/2009. (VII. 10.) ME határozat
A minisztériumok, a Miniszterelnöki Hivatal és a Kormányhivatalok besorolásáról
24773

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.