A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2009. július 8.,

szerda


 

94. szám


 

Ára: 1935 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi LXXV. törvény
Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
23740
2009. évi LXXVI. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
23773
10/2009. (VII. 8.) HM rendelet
A Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról
23789
27/2009. (VII. 8.) OKM rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
23789
21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet
A központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatáspályázati rendszeréről
24275
1106/2009. (VII. 8.) Korm. határozat
A Kormány 2009. II. félévi munkatervéről
24276
1107/2009. (VII. 8.) Korm. határozat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.7. „Infrastruktúrafejlesztés az egészségpólusokban” című pályázathoz kapcsolódóan a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza és a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház projektjeivel, továbbá a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.2. „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” című pályázathoz kapcsolódóan a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházprojektjeivel összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról
24284

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.