A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369724. látogatója

Budapest

2009. július 6.,

hétfő


 

93. szám


 

Ára: 1395 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi LXXII. törvény
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
23692
2009. évi LXXIII. törvény
Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról
23697
2009. évi LXXIV. törvény
Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről
23702
142/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2008. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
23713
143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet
Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról
23714
9/2009. (VII. 6.) HM rendelet
A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról
23716
34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról
23718
3/2009. BJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
23727
80/2009. (VII. 6.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának kinevezéséről
23736
1105/2009. (VII. 6.) Korm. határozat
A DATÉSZ Dél-Alföldi Termelői Értékesítő Szervezetek Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a zöldség-gyümölcs ágazattal összefüggő tevékenységét elősegítő intézkedések előkészítéséről
23736

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.