A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2009. július 3.,

péntek


 

92. szám


 

Ára: 1125 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi LXIV. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
23653
2009. évi LXV. törvény
Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről
23653
2009. évi LXVI. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
23655
2009. évi LXVII. törvény
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról
23669
2009. évi LXVIII. törvény
A vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
23669
2009. évi LXIX. törvény
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról
23677
2009. évi LXX. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
23678
2009. évi LXXI. törvény
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
23679
141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet
Egyes, az egészségügyi ellátás során az adminisztratív terhek csökkentése érdekében szükséges kormányrendeleti rendelkezések módosításáról
23681
6/2009. (VII. 3.) MeHVM rendelet
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól és a nem polgári célú frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 29/2005. (VII. 27.) HM rendelet módosításáról
23681
80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
23682
62/2009. (VII. 3.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 13/2006. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
23688
63/2009. (VII. 3.) OGY határozat
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa elnökének megválasztásáról
23688
64/2009. (VII. 3.) OGY határozat
A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 18/2007. (III. 14.) OGY határozat módosításáról
23688
65/2009. (VII. 3.) OGY határozat
A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége, valamint a Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 20/2008. (III. 12.) OGY határozat módosításáról
23689
66/2009. (VII. 3.) OGY határozat
Czomba Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
23689
67/2009. (VII. 3.) OGY határozat
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
23689
68/2009. (VII. 3.) OGY határozat
Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
23689
69/2009. (VII. 3.) OGY határozat
A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
23689
70/2009. (VII. 3.) OGY határozat
A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság tevékenységéről (2009. január–2009. június) szóló jelentésének elfogadásáról, valamint a Nabucco gázvezeték létrehozását elősegítő nemzetközi szerződés aláírásának, és a Nabucco gázvezeték megépítésének támogatásáról
23690

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.